Telefoonnummer:
015-2622624 (spoed: kies 0)
Telefoonnummer: 015-2622624 (spoed: kies 0)

Afspraak maken

Op iedere werkdag kunt u een afspraak maken voor het spreekuur.

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf telefonisch, aan de balie of online een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 11:30 uur op telefoonnummer 015-2622624, toets 1 voor de assistente.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De assistenten zijn hiervoor opgeleid en doen dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente gaat daarbij verplicht vertrouwelijk met uw informatie om.

 

Meer tijd nodig

Heeft u meerdere klachten of vragen? Wij verzoeken u om dit aan te geven bij het maken van de afspraak. We kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Om uw klachten zorgvuldig te kunnen behandelen is het niet altijd mogelijk om alle klachten in een afspraak te bespreken en kan een vervolg afspraak noodzakelijk zijn.

 

Visite aanvraag

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Online afspraak maken

Als u zich als patiënt heeft geregistreerd in de patientenomgeving op deze website dan kunt u zelf een afspraak plannen. Let op; gebruik het online inplannen van een afspraak alleen voor niet acute klachten. Neem bij twijfel over uw klacht altijd telefonisch contact op met de assistente.  De assistente is opgeleid om de spoedeisendheid van uw klacht te beoordelen en dit is niet mogelijk bij een online afspraak.

 

Afspraak afzeggen

Indien u bent u verhinderd verzoeken wij u minimaal 24 uur van tevoren contact op te nemen met de assistente.